Konsultacje – dr.n. med. Paweł Rajewski

Zrób badanie EXPERT na mutacje w genie HFE i skonsultuj wynik ze specjalistą gastroenterologiem.

Badanie EXPERT zawiera 30-minutową konsultację telefoniczną wyniku badania. Przed konsultacją pacjent powinien dosłać wyniki dodatkowych badań lub historię choroby. Podczas konsultacji, specjalista zinterpretuje otrzymane wyniki oraz wskaże dalsze postępowanie diagnostyczne.

Dr n. med. Paweł Rajewski 

W 2004 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Posiada specjalizacje:

  • specjalista chorób wewnętrznych,
  • specjalista chorób zakaźnych,
  • hepatolog,
  • w trakcie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej.

2010 – uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy Analiza aktywności wybranych enzymów lizosomalnych i niektórych klinicznie ważnych parametrów biochemicznych u  osób z otyłością oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wymienione parametry.

Obecne miejsca pracy:

Od 1.03.2018. pracuje w Poradni Transplantacji Wątroby Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

Od 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

01.03.2017r. został konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

01.09.2015r. został adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Od 06.05.2013 – pracuje w Poradni Hepatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy;

Od 03.12.2012 – pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym;

Od 01.03.2006 – pracuje jako lekarz w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy;

Od 01.06.2008 – prowadzi Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych w Centrum Medyczne „Gizińscy” w Bydgoszczy

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca i dyslipidemia), nadciśnienia tętniczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia watroby i.in.).

Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Jest autorem i współautorem ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w których dominuje tematyka otyłości, zaburzeń metabolicznych.

Jest członkiem Polskiego, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Jest ekspertem lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego /PoLA/.

ZAMÓW BADANIE 3 MUTACJI W GENIE HFE Z KONSULTACJĄ TELEFONICZNĄ

(30 MINUT ROZMOWY):