Konsultacje lekarskie

Zrób badanie EXPERT na mutacje w genie HFE  i skonsultuj wynik ze specjalistą.

Badanie EXPERT zawiera 30-minutową konsultację telefoniczną wyniku badania. Przed konsultacją pacjent powinien dosłać wyniki dodatkowych badań lub historię choroby. Podczas konsultacji, specjalista zinterpretuje otrzymane wyniki oraz wskaże dalsze postępowanie diagnostyczne.

Naszych pacjentów konsultują:

Dr n. med. Sławomir Krzemiński 

  • gastroenterolog
  • specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Paweł Rajewski

  • specjalista chorób wewnętrznych,
  • specjalista chorób zakaźnych,
  • hepatolog,
  • w trakcie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej.

ZAMÓW BADANIE Z KONSULTACJĄ TELEFONICZNĄ (30 MINUT ROZMOWY):