O Laboratorium testDNA

testDNA – akredytowane laboratorium

Zdobywamy doświadczenie od 2003 roku

TestDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618].

Jest to oficjalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań a także uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu. Jednym słowem jest dla Państwa gwarancją uzyskania pewnego wyniku. Marka testDNA istnieje od 2003 roku. Od tego czasu żaden wynik wydany przez testDNA nie został prawnie zakwestionowany. Dzięki tak dużemu doświadczeniu – w tym również zdobytemu w trakcie zagranicznej praktyki — laboratorium jest w stanie z sukcesem wykonywać badania nawet w bardzo skomplikowanych przypadkach. To potwierdza wysokie kompetencje oraz specjalistyczność oferowanych usług.

Regularne uczestnictwo w programach biegłości

Laboratorium regularnie uczestniczy w międzynarodowych programach biegłości uzyskując bardzo dobre oceny. Dowodem na to są liczne certyfikaty przyznane przez prestiżowe instytucje. Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce testDNA Laboratorium Sp. z o.oposiada m.in certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics).

Kompleksowa oferta badań DNA

TestDNA Sp. z o.o. Sp. k.  specjalizuje się zarówno w wykonywaniu badań DNA związanych z identyfikacją osób oraz analizą pokrewieństwa jak i również badania z zakresu diagnostyki medycznej, w tym badanie na mutacje w genie HFE (C282Y, H63D, S65C). Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych ale też sądów czy prokuratury. Owocną współpracę z wymiarem sprawiedliwości potwierdzają uzyskane referencje.

Wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny

TestDNA Sp. z o.o. Sp. k. pracuje wyłącznie na wysokiej jakości odczynnikach m.in. odczynnikach firmy PROMEGA. Korzysta z wysoko wyspecjalizowanego sprzętu, który poddawany jest regularnym kontrolom i kalibracji. Sposób działania sprzętu oraz jego precyzja stanowiła jeden z elementów sprawdzanych w trakcie akredytacji PCA.  Dodatkowo na uwagę zasługuje również autorskie oprogramowanie pozwalające na bardzo precyzyjną analizę statystyczną w oparciu o bazę danych częstości występowania alleli w populacji polskiej.